top of page
Achtergrond 1_edited.jpg

Privacy en AVG

Uw PRIVACY en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zijn ook tijdens het voorbereiden van een afscheid belangrijk. Daarom is het belangrijk dat u op de hoogte ben van hoe ik met uw persoonsgegevens, persoonlijke informatie en eventueel beeldmateriaal omga. Alle informatie die u met mij deelt in welke vorm dan ook, zal alleen gebruikt worden ter voorbereiding van het afscheid. Nooit zal ik uw gegevens delen met partijen die niet direct betrokken zijn bij het afscheid.  Alleen als het voor de uitvoering van het afscheid nodig is, wordt er informatie gedeeld met derden zoals de uitvaartverzorger, de drukkerij, het crematorium of anderen die bij de uitvoering betrokken zijn. Door mij gemaakte persoonlijke notities worden na afloop van het afscheid vernietigd door een papierversnipperaar en eventuele geluidsopnames die ik tijdens het voorgesprek opneem worden direct verwijderd.  Alleen de door mij zelf geschreven tekst en de rouwbrief zal ik bewaren in een beveiligd en versleuteld systeem. 
Mocht u verder nog vragen hebben over hoe ik met uw privacy omga dan kunt u altijd contact met mij opnemen.

bottom of page